De maatregelen ter bestrijding van het corona-virus raken iedereen in Nederland, zo ook SC Barbaros. Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus, zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, 

Meer lezen..