De maatregelen ter bestrijding van het corona-virus raken iedereen in Nederland, zo ook SC Barbaros.


Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus, zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen.

Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn.

We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen. 

NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

Vooralsnog draagt elke vereniging haar bondscontributie af aan de KNVB. Daarop is ook de seizoensgebonden contributie van elke vereniging gebaseerd, dus ook die van SC Barbaros.

De contributie opbrengsten bedragen 40% van onze totale inkomsten en door het volledig wegvallen van overige inkomsten (met name kantine omzet) is doorbetaling van contributie van groot belang. 

Derhalve zullen wij de contributie blijven incasseren zoals u van ons gewend bent. Wij vragen en hopen op uw begrip.

Mocht door eventuele compensatieregelingen blijken, dat wij de leden voor de periode dat zij niet hebben kunnen trainen tegemoet kunnen komen, dan komen wij met een voorstel naar de leden toe.

Wij houden u verder op de hoogte zodra hierover meer informatie beschikbaar is.

Verder wensen wij iedereen veel gezondheid en sterkte toe. 

Enkele links over contributie en coronavirus. 

De inning van contributie in deze coronatijd

Informatie over het coronavirus 

Gemeente Hengelo

Coronavirus en sport: veelgestelde vragen

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van SC Barbaros