Dit document beschrijft het Corona protocol van SC Barbaros. Het is opgesteld om het opstarten van de voetbalactiviteiten in goede en vooral veilige banen te leiden. Rekening houdend met de richtlijnen vanuit de veiligheidsregio en de KNVB. 

Uitgangspunten bij het opstellen van dit protocol zijn:

Spelers t/m 12 jaar( d.w.z. t/m  JO/12) mogen weer ‘gewoon’ voetballen m.u.v. uitwisselingen met andere verenigingen. 

 • Spelers van 13 /18 jaar (d.w.z. JO/13 t/m JO/19) mogen weer voetbalactiviteiten verrichten mits 1.5 meter afstand kan worden gerespecteerd.
 • Voor senioren zijn voetbal of andere activiteiten nog niet toegestaan.
 • De voetbalactiviteiten voor de SC Barbaros-leden t/m 12 jaar zullen, indien haalbaar, opstarten op woensdag 29 april.
 • Als dat goed loopt starten de voetbalactiviteiten voor de SC Barbaros-leden van 13 t/m 18 jaar, indien haalbaar, op maandag 4 mei.
 • Op momenten dat wij zelf geen gebruik maken van ons complex is het terrein beschikbaar voor andere sport- en beweegactiviteiten. Daarbij veronderstellen we dat de gemeente in eerste instantie het voortouw neemt in het organiseren van en communiceren over die activiteiten. In een later stadium als we onze eigen zaken onder controle hebben kunnen we daar gezamenlijk in optreden.
 • Spelers, trainers en vrijwilligers komen en gaan naar/van het SC Barbaros complex volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in dit protocol opgenomen en zullen naar alle leden/ouders/vrijwilligers worden gecommuniceerd. De laatste, en altijd leidende,  versie zal worden geplaatst op social media van de vereniging.
 • Het SC Barbaros terrein is alleen toegankelijk voor spelers die training krijgen, hun trainers en de vrijwilligers die er op dat moment ook een taak hebben. Voor alle anderen is het SC Barbaros complex niet toegankelijk.
 • Er is altijd 1 Corona-toezichthouder herkenbaar aanwezig op en rondom het SC Barbaros complex om de stroom spelers/trainers /vrijwilligers in goede banen te leiden. Indien nodig dan word dat aantal opgeschaald. Aanwijzingen die de toezichthouders geven dienen ten aller tijde te worden opgevolgd. Niet opvolgen van aanwijzingen wordt gemeld bij het hoofdbestuur en kan tot maatregelen leiden.
 • De ontvangstruimte, kleedmakers/douches, overkapping, stilte ruimte en kantine zijn gesloten. In de richtlijnen voor spelers & ouders en trainers wordt aangegeven op welke manier we daar mee om gaan. 
 • Trainers zullen 10 minuten voor aanvang van de training op het veld aanwezig te zijn en zorgen dat het materiaal conform de daarvoor opgestelde richtlijnen aanwezig is. Na de training ruimen zij het materiaal zelf op en verlaten het terrein weer conform de daarvoor opgestelde richtlijn.
 • Tijdens de trainingen wordt voorkomen dat er veel materiaal uitgewisseld moet worden. Elk team heeft eigen materialen otto. Er is voor elke speler een bal aanwezig. Spelers zorgen zelf voor een bidon. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van ander materiaal. 
 • Spelers komen op het allerlaatste moment naar de training conform de daarvoor opgestelde richtlijnen en gaan rechtstreeks naar het veld waarop ze training hebben (kunstgrasveld). Een lijst met de veldindeling zal voorafgaand aan de eerste training worden rondgestuurd naar spelers, trainers en ouders.  Spelers verlaten het terrein ook direct weer na de training!
 • Aan trainingen voor spelers t/m 12 zijn in principe geen beperkingen. Van belang is dat spelers afstand houden tot de trainer! Trainers worden voorzien van een hesjes zodat ze als zodanig herkenbaar zijn. 
 • Voor trainingen voor spelers van 13 t/m 18 jaar geldt de 1.5 meter beperking. Trainers en spelers dienen zich er continu van bewust te zijn 1.5 meter afstand te houden.
 • Binnen SC Barbaros is een Corona coördinator aangesteld: Nursel Alic. Deze fungeert als aanspreekpunt voor officiële instanties.

Richtlijnen voor spelers & ouders

 • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden).
 • Blijf thuis als iemand anders van je gezin / huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur lang geen klachten meer heeft ben je weer welkom
 • Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op Corona. Omdat je 14 dagen na het laatste contact met een persoon nog ziek kunt worden moet je 14 dagen thuis blijven.
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet!
 • Was voorafgaand aan de training en erna je handen minimaal 20 seconden met water en zeep.
 • Kinderen komen zoveel mogelijk zelf lopend of op de fiets naar SC Barbaros. 
 • Spelers van 13 t/m 18 komen alleen of uitsluitend met personen uit het eigen gezin naar SC Barbaros. Ook zij volgen bij aankomst bij het complex en op het terrein de aangegeven éénrichting-route.
 • Het terrein is slechts open voor kinderen die training hebben, trainers en vrijwilligers die er op dat moment ook iets te zoeken hebben. Overige personen blijven buiten de hekken.
 • Op het terrein houdt iedereen 1.5 afstand van iedereen die ouder is dan 12 jaar. In gevallen van twijfel: afstand houden! Houdt je sowieso aan de Corona preventie maatregelen: geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, etc.
 • Kom niet eerder dan het begintijdstip van je training en ga meteen naar je eigen trainingsveld. De kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Het terrein is slechts open voor kinderen die training hebben, trainers en vrijwilligers die er op dat moment ook iets te zoeken hebben. Overige personen blijven buiten de hekken.
 • Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen sportkleding, handschoenen, bidon, etc. Neem ook eventueel warme kleding mee voor na de training.
 • Volg voor, tijdens en na de training altijd de aanwijzingen van de Corona- toezichthouders  en je trainer op. Het niet opvolgen van die aanwijzingen kan sancties tot gevolg hebben.

Richtlijnen voor trainers

 • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden).
 • Blijf thuis als iemand anders van je gezin / huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur lang geen klachten meer heeft ben je weer welkom
 • Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op Corona. Omdat je 14 dagen na het laatste contact met een persoon nog ziek kunt worden moet je 14 dagen thuis blijven.
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet!
 • Was voorafgaand aan de training en erna je handen minimaal 20 seconden met water en zeep.
 • Kom uitsluitend met je eigen kinderen naar SC Barbaros. 
 • Het terrein is slechts open voor kinderen die training hebben, trainers en vrijwilligers die er op dat moment ook iets te zoeken hebben. Overige personen blijven buiten de hekken.
 • Houdt op het terrein 1.5 meter afstand van iedereen, ook van kinderen t/m 12 jaar! Vanuit SC Barbaros krijg je een eigen hesje zodat voor iedereen zichtbaar is dat je trainer bent. Houdt je sowieso aan de Corona preventie maatregelen: geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, etc.
 • Check voor de training op welk veld je mag gaan trainen en communiceer dit bijtijds met je spelers en hun ouders.
 • Kom bijtijds naar SC Barbaros en zorg dat je trainingsmateriaal (voorafgaand aan de training klaar staat bij het juiste veld. 
 • Ontvangstruimte, kleedkamers,  douches, overkapping, stilte ruimte en kantine zijn gesloten.
 • Attendeer je spelers aan het begin van elke training dat ze 1.5 meter afstand dienen te houden tot jou en (voor spelers ouder dan 12 jaar ) tot elkaar. Zie hier tijdens de training op toe en spreek de spelers er op aan als ze het niet doen. 
 • Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen sportkleding, handschoenen, bidon, etc. Neem ook eventueel warme kleding mee voor na de training.
 • Verlaat direct na het sporten het complex volgens de aangegeven route en ga ook weer alleen met je eigen kind(eren) naar huis.
 • Volg voor, tijdens en na de training altijd de aanwijzingen van de Corona- toezichthouders  en je trainer op. Het niet opvolgen van die aanwijzingen kan sancties tot gevolg hebben.