Ondertekende wenst lid te worden:
Steunend LidSpelend Lid

Ik verleen hierbij machtiging om de contributie per maand automatisch van mijn rekening af te schrijven.

-----[persoonlijke gegevens]-----

U gaat akkoord met het volgende als u deze formulier instuurt naar ons. De gegevens vermeld op dit inschrijvingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigigsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met sponsoractiveiten of andere marketing-of reclameacties en onderzoeksdoeleinden. Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten.