LID WORDEN VAN
SPORTCLUB BARBAROS

HENGELO

Lidmaatschap 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande contributiebetaling wordt aangegaan voor het gehele verenigingsjaar. De contributie dient per automatische incasso te worden betaald. Indien zonder reden het contributiebedrag wordt gestorneerd (teruggeboekt), wordt per stornering € 7,50 extra aan administratiekosten in rekening gebracht. Heb je vragen? Neem dan even contact op met ons via de contact pagina.
Stuur een bericht
1
Heeft u hulp nodig?
Hallo,

Kunnen wij u helpen?