Verslag Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 19 februari 2022 werd er weer een Algemene Ledenvergadering gehouden, de laatste ALV was alweer een tijdje geleden. Een groep van 40 leden mocht Voorzitter Erkan Coskunsu verwelkomen tijdens zijn openingswoord.

Tijdens het openingswoord memoreerde de voorzitter het overlijden van leden, familie en vrienden in de afgelopen periode.

Het bestuur van Sc Barbaros is tevreden, er zijn door de corona periode geen leden geweest, die zich afgemeld hebben vanwege Corona, of sponsoren, op enkele na die zich hebben teruggetrokken. Iedereen is achter de club blijven staan, gedurende de periode dat er bijna niet gevoetbald of getraind mocht of kon worden door de maatregelen die de overheid ons oplegde. Het ledenbestand heeft wel de aandacht de komende periode.

We hebben op dit moment, 7 seniorenteams, 1 damesteam, 1 Allstars team en 3 junioren teams. En dan hebben we onze kaboutertjes nog die de eerste beginselen van het voetballen bijgebracht worden.

Tijdens de jaarvergadering werden er diverse zaken genoemd waar het bestuur zich de komende tijd mee bezig zal houden.
Zoals het creëren van een speeltuin voor onze kleintjes. Daarvoor zoeken we nog steeds donateurs.

Wil je doneren, dan kan dat door hier te klikken.

Het financiële gedeelte komt in de ALV ook aan bod en wordt door onze penningmeester Ugur Talan met de aanwezige leden doorgenomen. Dit alles goed gekeurd door de  kascontrole commissie.

Erkan Coskunsu (voorzitter), Yavuz Aydilek (secretaris), Ugur Talan (Penningmeester), Nursel Alic, Timurçin Nisli, Kerim kök, Gökhan Kaymakci, Suat Uz en Yüksel Simsek hebben zich herkiesbaar gesteld, dit leverde geen bezwaren op en zullen weer voor een nieuw termijn zitting nemen in het bestuur.

Wij willen Nazim Demiröz (secretaris), Oktay Dogan, Cemil Acar, Taner Sert en Taner Üstüntas bedanken voor hun inzet als bestuur van de afgelopen jaren. Zij zullen wel actief blijven binnen de club maar niet binnen het bestuur.

Enkele zaken die genoemd worden in de rondvraag worden behandeld  en toegekend dat het bestuur hiermee aan de slag gaat.
We kunnen terugkijken op een geslaagde Algemene Leden vergadering.

Voorstel en goedkeuring Contributie.

Tijdens de afgelopen ledenvergadering van zaterdag 19 februari heeft het bestuur een contributie verhoging voorgesteld.

Vorig seizoen en dit lopend seizoen is mede vanwege COVID-19 de contributie niet verhoogd. Inflatie en stijgende kosten hebben we voornamelijk weten op te vangen door te bezuinigen en gebruik te maken van steunmaatregelen van de (lokale) overheid, speciale corona subsidies en kortingen. De reserves van onze vereniging zijn echter beperkt. Daarom is voor het komend seizoen een aanpassing in de contributie noodzakelijk.

Met deze reden is besloten de contributie met ingang van 01.07.2022  te verhogen.

Jeugd 15,-
Senioren 20,-
Verenigingslid 10,-
Allstars & Dames 10,-

Stuur een bericht
1
Heeft u hulp nodig?
Hallo,

Kunnen wij u helpen?